Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De casemanager verwijst op zijn beurt de dader door naar ambulante of residentiŽle hulpverlening.

Casemanager De casemanager verwijst op zijn beurt de dader door naar ambulante of residentiŽle hulpverlening. Dit artikel geeft enerzijds een beschrijving van het afgelopen werkjaar, anderzijds een toelichting bij de laatste ontwikkelingen. Dat is een justitieassistent die de brug vormt tussen justitie en de hulpverlening en die de dader doorverwijst naar een meldpunt onder leiding van een casemanager hulpverlening. Hiertoe werd artikel 135, ß 2, tweede lid, aangevuld met een 7ļ. De drugcoordinator werkt aan de totstandkoming en uitvoering van een lokaal geÔntegreerd drugbeleid. De Belgisch regeling zoals vervat in voorliggend ontwerp is duidelijk in strijd met geciteerd artikel, en dit minstens op twee punten.

Dit bewijst nogmaals dat de regeling van artikel 16 een dubbelzinnig en nefast politiek compromis is dat in een wetsartikel werd omgezet. Er is weinig of geen rechtspraak die een duidelijke basis kan vormen voor verdere interpretatie van het begrip openbare overlast. Het gaat slechts om een klein deel van de druggebruikers in het Proefzorgproject. Het artikel 16 en de richtlijnen in uitvoering van dit artikel zijn bijgevolg ongrondwettelijk.

De pretentie van de regering om met deze wet de nodige duidelijkheid te scheppen wordt aldus niet bereikt, integendeel. Onder problematisch gebruik wordt eveneens verstaan het gebruiken gepaard gaande met het herhaaldelijk formuleren van een vraag naar hulp. Het is bijzonder twijfelachtig of de voorliggende regeling de toets aan de internationale verdragen zal doorstaan. Het valt trouwens niet in te zien hoe via een anonieme registratie frequentiemeting van het gebruik van een bepaald individu zal kunnen gebeuren. Van de 23 personen in de korte Proefzorg werden er slechts twee ongunstig geŽvalueerd, in het lange type faalden zes van de 46 verslaafden. Afhankelijkheid wordt vastgesteld indien minimaal drie criteria gedurende een jaar voortdurend aanwezig zijn.

Het zorgoverleg is frequenter en beter gestructureerd. De kleuren zijn ook zo prachtig van de invallende herfst. De informatie die vanuit de thuiszorg wordt doorgegeven aan de intramurale setting is hierbij uitermate belangrijk. Er is de laatste tijd heel wat controverse geweest omtrent het gebruik op muziekfestivals.