Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De commanditaire vennootschap kent twee soorten vennoten.

Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten aandeelhouders in het kapitaal van de B. Een notariŽle akte is niet vereist, maar raadpleging van deskundigen isbij de vormgeving van zo'n contract van groot belang, vooral samenhangend met de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten. Een notariŽle akte is niet verplicht voorgeschreven, maar is in verband met een juridisch zekere afbakening van de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten wel nuttig. Deze rechtsvorm wordt in de praktijk doorgaans aangeduid als 'BV'. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een van de partijen zulks verklaart.