Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden.

Salaris Curator De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden. Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang. Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen.

Zij had aanvankelijk zelf niet door dat zij teveel betaald had. Er wordt landelijk een modelverslag ingevoerd, waarvan de hoofdstukken corresponderen met de hiervoor onder 1. Die mogelijkheid ontstaat als er voldoende geld is om de schuldeisers een redelijk aanbod te doen.