Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De dagvaarding van de beklaagden om voor de rechtbank te verschijnen.

Correctionele Rechtbank Zodra de eerste registratie is uitgevoerd, wordt over de zaak een onmiddellijke beslissing genomen. Elk van deze beslissingen wordt weergegeven aan de hand van een vooruitgangsstaat die aan de zaak wordt toegekend. Aan de hand van deze tabellen kan men, per type tenlastelegging, een antwoord vinden op de vraag 'hoeveel dagen zijn gemiddeld nodig om een beslissing van het type X te nemen?'. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Precies daarom kunnen bepaalde parketten niet het voorwerp uitmaken van de longitudinale analyse. Elk jaar bestudeert de statistiek van het Openbaar Ministerie een cohorte van zaken waarvoor men minstens over vijf observatiejaren beschikt.

In een eerste procedure wordt een beroep gedaan op de Inspectie van het Ministerie van Middenstand die vaststelling kan doen van de overtreding . Vervolgens wordt Proces-verbaal opgesteld ter attentie van het parket dat eventueel een vervolging instelt. Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis zijn de andere aandeelhouders. Voor elke fase van de procedure worden de resultaten weergegeven volgens het in aanmerking genomen type voornaamste tenlastelegging in de zaak.

In het tweede geval is onder meer gebruik gemaakt van de gedeeltelijke beslissingen. Wanneer een beroepsgroep wordt gereglementeerd kan de interpretatie van de wetgeving, zeker in de beginfase, voor de nodige discussie of verwarring zorgen. Het uitdiepen en vastleggen van de onverenigbaarheden tussen het beroep van vastgoedmakelaar en een aantal beroepen zoals handelaar in vastgoed, promotor, verkavelaar, enz. Vergeet uw uitnodiging en uw identiteitskaart niet.