Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De door uw man betaalde alimentatie bestaat mogelijk uit twee delen.

Alimentatie Faillissement Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. Een civiele gijzeling of het ten uitvoer leggen van lijfsdwang is het zwaarste dwangmiddel dat het civiel recht kent. De rechtbank kan het faillissement uitspreken na intrekking van de surseance van betaling. Met name het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden wordt niet toegestaan. Voor het aanvragen van een faillissement zijn slechts twee schuldeisers nodig. De gebruikelijke executiemiddelen zoals beslag sorteren geen resultaat of kunnen geen resultaat sorteren. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Schuldeisers dreigen binnenkort het faillissement aan te vragen van Air Exel, een onderdeel van de ExelAviationGroup, met 300 werknemers.

Het faillissement van zakenbank Van der Hoop treft nog meer gedupeerden, schrijft het Financieele Dagblad. Dan kan het zijn dat u een langere opzegtermijn heeft opgebouwd. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Ook kunt u onze website verder bekijken of ons telefonisch benaderen. Na oproep zal diegene gehoord worden door de rechter, waarna het faillissement kan worden uitgesproken. De curator hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen. De door uw man betaalde alimentatie bestaat mogelijk uit twee delen.

Nadat de eerste maatregelen zijn genomen, onderzoekt de curator de schulden, bezittingen en eventuele inkomsten van de gefailleerde, alsmede de oorzaken die tot het faillissement hebben geleid. De rechter houdt hier vaak rekening met de omstandigheden van de gedaagde. Twee maanden geleden kon Air Exel een faillissement nog voorkomen. Dat kon niet, waarop een aantal het geld omzette in obligaties. De prestatie richt zich niet tot het betalen van een geldsom, met uitzondering van een uitkering voor levensonderhoud, zoals alimentatie. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Effecten op naam van cliŽnten blijven buiten een faillissement; geld op een rekening bij de bank niet. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer redelijke opdrachten tot overwerk weigert. Reacties dienen inhoudelijk relevant te zijn en te voldoen aan algemene fatsoensnormen. Air Exel heeft alle vluchten vanaf Maastricht en Eindhoven gecanceld. Bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke kwaliteiten van belang zijn voor de opdrachtgever of als er gevaar bestaat dat uw vervanging de voortgang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever schaadt. In Nederland kan een faillietverklaring op vier manieren tot stand komen. Mocht u nadere informatie wensen of anderszins vragen hebben, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend onderstaand formulier invullen. Bent u na 1 januari 1999 van werkgever veranderd, dan hebt u geen recht meer op een langere opzegtermijn.

Bart Drechsel stapte begin deze week op wegens een conflict met De Vlieger. Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 mrt 2007 om 01 50. Dit is doorgaans de situatie wanneer er niet wordt voldaan aan het eerdere vonnis. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Woensdag komt hij met meer informatie over de toekomst van Air Exel. De geexecuteerde is redelijkerwijs in staat om aan het vonnis te voldoen.