Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De eerst bekende duikt in Doesburg op, later treft men de laatste afstammeling in Groningen-Stad aan.

Deurwaarder Groningen Eind XVIIe tot eind XVIIIe eeuw komen er bijzonder vooraanstaande personen in voor, 5 gestudeerden, waarvan een zelfs tweemaal gepromoveerd. Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen. Een verwantschap met de Utrechtse tak lijkt niet uitgesloten. Direct Incasso biedt uuitkomst wanneer u snel over uw geld wilt beschikken zonder de controle te verliezen. Effectiever incasseren met advocaten tegen vast en laag tarief.

Met kantoren in Rotterdam, Dordrecht, Gouda en Doorn. Engelum; trouwde Hofs bode zijnde te Leeuwarden 12 Febr. In 1760 sterft ook deze tak uit, een verwantschap met een Utrechts of Rotterdams geslacht valt niet uit te sluiten maar kan niet bewezen worden. Een Jacob Stevensz van Griethuysen treft men bij zijn begraven in 1683 te Delft aan. De takken waarvan de afkomst niet kon worden vastgesteld.