Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De eigen bijdrage is persoonlijk voor iedere cliŽnt.

Schuldhulpverlening Voor Ondernemers De overige vragen die gesteld zijn, beschouwt de wethouder als vragen voor het CWZW. En hij vraagt naar de stand van zaken betreffende de verlichting. De voorzitter, dhr Profijt, deelt mee dat er twee insprekers zijn op dit onderwerp. Kroes CDA sluit zich aan bij de woorden van de heer Alkema. Alkema CU stelt dat het voor de discussie goed is om het stuk volledig te behandelen. Kroes CDA informeert of er op dit moment gerechtelijke procedures lopen waarbij de heer Goossensen betrokken is. Hij geeft aan dat er zich twee insprekers hebben aangemeld voor dit agendapunt.

Profijt, stelt dat er geen vragen zijn blijven liggen en concludeert dat het voorstel kan worden geagendeerd als A-stuk voor de raadsvergadering. Hij wil eerst de discussie in de commissie afwachten. Koster SP stemt in met het voorstel, maar ziet graag een betere onderbouwing van de financiering. Profijt, stelt voor om voor het totaal aan onderwerpen een spreektijd van 15 minuten per fractie vast te stellen.