Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De ene aflossingsvrije hypotheek is de andere niet.

Aflossingsvrij Lenen De ene aflossingsvrije hypotheek is de andere niet. Deze rente wijzigt zodra de periode, waarvoor u de rente heeft vastgezet, verstreken is. Vraag altijd een aantal offertes aan bij aanbieders, zodat u zelf kunt bepalen waar u het goekdoopste kunt lenen, tegen de voorwaarden die het beste passen bij uw specifieke wensen. Een hele belangrijke factor bij het inschatten van de risico's is de beleggingshorizon. Een volledig aflossingsvrije hypotheek is in de meeste situaties niet mogelijk. Zoals bij iedere lening het geval is, dient ook een hypotheek afgelost te worden. Nadeel is echter dat dit rendement veelal niet gegarandeerd is en af kan wijken van uw verwachting. Bij deze afweging zijn 2 factoren erg belangrijk, te weten de beleggingshorizon en uw risicoprofiel. Aangezien deze hypotheekvorm geen aflossing kent, betekent dit dat er ook geen toelichting op is.

Voor dit deel zouden wij u vanwege de fiscale consequenties adviseren om juist niet tijdens de looptijd af te lossen. Op de korte termijn kunnen beleggingen echter behoorlijk in waarde schommelen. Het risicoprofiel wordt veelal bepaald aan de hand van een flink aantal vragen. Vanwege 2 fiscale ontwikkelingen zullen deze hypotheekvormen steeds minder gekozen worden. Deze algemene adviezen zijn geen persoonlijke adviezen. Duidelijke tariefstructuur en direct feedback op uw leningaanvraag.

Maandelijks of jaarlijks lost u een bedrag af op uw hypotheek. Een hypotheek is een product met een hele lange looptijd, vaak wel 30 jaar. Zoals zojuist beschreven, lijkt beleggen historisch gezien op de lange termijn aantrekkelijker dan sparen. Als we naar de beleggingshorizon kijken, lijkt beleggen aantrekkelijker lijkt dan sparen. Dat leidt bij overdracht tot positieve of negatieve verschillen. Het huidige belastingstelsel gaat uit van het zogenaamde boxenstelsel. Nu we weten van welk aflossingsbedrag we uit kunnen gaan, is het belangrijk om te bepalen op welk moment u af gaat lossen. Bij ons is de financiering vorm afhankelijk van uw besteding. Hier wordt ingegaan op de aflossing van de hypotheek.