Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De gemeentelijke kredietbank mag u wel rente in rekening brengen voor een saneringskrediet.

Wanneer de aanvrager zich niet houdt aan de voorwaarden en de schuldsanering daardoor mislukt, blijven de schulden alsnog volledig in stand. Bij wettelijke schuldsanering moeten uw schuldeisers meewerken. Als een of meer schuldeisers niet akkoord gaan, gaat de schuldregeling niet door. Dit jaar kunnen ook kinderen in het basisonderwijs profiteren van deze regeling.

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen werkgevers een no-riskpolis bieden. Hier vind je alle regelingen speciaal voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. Heeft u nog vragen bel dan telefoonnummer 0318 680 110 of 680 111.