Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De honoraria van uw raadslieden advocaat, geneesheer, enz.

Sociaal Raadslieden Indien het Centrum verdere actie onderneemt, meer bepaald gezien het algemeen belang, kiest het Centrum vrij zijn raadslieden. Ook gevallen van discriminatie van meer algemene aard die niet het voorwerp uitmaken van een klacht zullen gemeld worden. De honoraria van uw raadslieden advocaat, geneesheer, enz. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaand enig rechtsmiddel en zonder borgtocht. De raadslieden van de vakbonden noemden de vordering ongegrond en de rechtbank onbevoegd. De vordering die steunt op artikel 19, wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding. De verzekeraar vergoedt u tijdens uw tijdelijke ongeschiktheid zie vraag 4 punt 4.

Daarop trokken ook honderddertig niet productiegebonden bedienden en de nv. De procedurekosten deurwaarder, griffie, expertise, enz. Het was duidelijk dat in een periode dat hun land sterk onder vuur wordt genomen, vooral dan in de Verenigde Staten, de officiŽle gesprekspartners de Belgische delegatie van hun goede trouw wilden overtuigen. Moet de nog resterende arbeid niet verdeeld over het hele personeel? Ja.