Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De intresten van deze leningen zijn fiscaal niet aftrekbaar als een beroepskost en kunnen eventueel onder het systeem van de gewone interestaftrek vallen.

Lening Aftrekbaar Samen met uw kantoordirecteur of adviseur bekijkt u de verhouding tussen uw maandelijkse inkomsten en de afbetaling die u maandelijks zal moeten verrichten. Ook de opheffing is een extra kost van de overname. De Koning wijst eveneens een plaatsvervanger aan voor elk lid.