Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende Schulden De omzet minus de loonkosten, productiekosten en verkoopkosten. Winst voor rente, belasting, afschrijving en afwaardering immateriŽle activa goodwill. Oftewel is er cash genoeg aanwezig om de rekeningen te betalen. De Koers einde boekjaar is doorgaans de koers op de laatste beursdag van december, behalve bij een gebroken boekjaar. Vreemd vermogen met een looptijd korter dan 1 jaar. Het bedrag dat overblijft nadat alle kosten van het resultaat zijn afgetrokken. Winst voor rente, belasting en afwaardering immateriŽle activa goodwill. Nederland, Finland, Mexico en de Verenigde Staten zich voorspoedig.