Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De lening biedt weinig flexibiliteit en dwingt discipline af.

Naarmate het leenbedrag hoger wordt, daalt de rente gestaffeld. Kwijtschelding van de openstaande schuld bij overlijden van een van de kredietnemers voor de 75-jarige leeftijd uitgezonderd achterstallige betalingen. De hoogte van het maximum bedrag is onder meer afhankelijk van uw inkomen en uw vaste lasten. Met ons Doorlopend Krediet heeft u altijd extra geld achter de hand.

Het bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. In deze special gaan wij in op diverse zaken rondom de creditcard. De rente wordt vastgesteld aan de hand van een vast rentepercentage. Langere looptijden zijn in bepaalde situaties ook mogelijk bijvoorbeeld bij een verbouwing.