Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
De maatschap lijkt in veel opzichten op de vennootschap onder firma.

Commanditaire Vennootschap De maatschap lijkt in veel opzichten op de vennootschap onder firma. Eigenaar van de onderneming zijn de aandeelhouders. Voor de dagelijkse praktijk is de naamloze vennootschap minder belangrijk. Duitse CV-achtigen waarbij de rechtsfiguur van de Treuhand een rol speelt.

Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten aandeelhouders in het kapitaal van de B. In de hierna opgenomen situaties wordt deze onduidelijkheid weggenomen. Een duidelijk overzicht van de meest gebruikte rechtvormen in nederland. Het komt er namelijk op neer dat het merk door zijn eigen populariteit en wellicht dus door zr intensieve marketing verloren gaat. De eenvoudigste ondernemingsvorm is de eenmanszaak. Wordt in een juridische procedure onbehoorlijk bestuur vastgesteld, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Deze rechtsvorm wordt in de praktijk doorgaans aangeduid als 'BV'. De beherende vennoten beheren het bedrijf en geven hier leiding aan.

Problemen met een aantal termen uit het jaarverslag? Los dit gemakkelijk op door gebruik te maken van het woordenboek. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit.