Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De naburige rechten beschermen de prestaties van de naburige rechthebbenden.

Rechten Islam kent de vrouw het recht toe vrij haar echtgenoot te kiezen. Bovendien werden volgens sommige Muslims ook vrouwen tot het Profeetschap geroepen. Zij geven dan Maria en de Moeder van Mozus als voorbeeld. Vergelijk met Westerse talen waar God mannelijk is.

Op de vrouw rust in de Islam dan ook niet het archetype van verleidster tot zonde. Alle bureaus dienen deze tekst kenbaar te maken, door deze persoonlijk te overhandigen of door deze duidelijk zichtbaar op te hangen in het bureau. Daarom wordt studie aangemoedigd, een heel leven lang, voor zowel mannen als vrouwen. Je zal dus stap voor stap verder bouwen op de basis die in de eerste jaren wordt gelegd. Volgend Koranisch vers stelt voor vrouwen het recht in hun leider te kiezen en dit publiekelijk te verklaren. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. Master Notariaat kan je aan de slag als aspirant-notaris of notarieel jurist.

Bovendien wordt in de Islam Eva er niet van beschuldigd Adam meegesleurd te hebben in de zondeval. Het bureau dient de gedragscode te onderschrijven en na te leven. De studenten nemen een reflectiecollege op in hun programma van de derde licentie. Onderaan staan de linken naar de externe vacatures, voor academisch en administratief personeel. In het Islamitisch familierecht, erft de vrouw van verwanten en ouders.

Sommige Koranvertalingen geven het vers inderdaad in die zin. Niets verbiedt de vrouw een hoog politiek ambt te bekleden. Islam erkent de individuele persoonlijkheid van de vrouw. De man is er ook toe gehouden zijn vrouw attent en liefdevol te behandelen. In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Mannen en vrouwen zijn voor God dus volkomen gelijkwaardig.