Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De nieuwigheden zijn recent opgenomen in de faillissementswet.

De Curator Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Toch is de wet in algemene termen geformuleerd, waardoor o. Een typisch voorbeeld kan zijn een bijzondere ontslagprocedure opgenomen in een sectorale CAO.

De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. De nieuwigheden zijn recent opgenomen in de faillissementswet. De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven.