Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De persoonlijke gevolgen van een faillissement opgetekend vanuit de praktijk.

Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Deze pagina is het laatst bewerkt op 22 sep 2007 om 08 35. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Group nv hebben een herstelplan voor het bedrijf opgesteld. Het bestaan van een verplichting voor het bureau op basis van de faillissementswet om het bestand aan de curator over te dragen, is niet ter beoordeling van het CBP. Na ontvangst van uw betaling kunt u het bericht dan terugvinden onder uw Favorieten of Bladwijzers. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Wanneer de gefailleerde niet verschoonbaar is verklaard, verkrijgen de schuldeisers opnieuw het recht om ieder afzonderlijk hun rechtsvordering tegen zijn goederen uit te oefenen art. Dit begrip bestond weliswaar reeds, maar de nieuwe wet knoopt er nieuwe en belangrijke gevolgen aan vast. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies.

De nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997 voorziet in een regeling inzake verschoonbaarheid van de gefailleerde. Uw email-adres blijft vertrouwelijk, Nieuwsbank gebruikt het alleen voor deze transactie. Deze wordt ontbonden en uitgeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vul daartoe onderstaand formulier in en klik op "betalen". Nadat de eerste maatregelen zijn genomen, onderzoekt de curator de schulden, bezittingen en eventuele inkomsten van de gefailleerde, alsmede de oorzaken die tot het faillissement hebben geleid. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden.