Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De primaire belanghebbenden zijn werknemers en aandeelhouders.

Belanghebbenden De primaire belanghebbenden zijn werknemers en aandeelhouders. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. De pleegouders kunnen dan als belanghebbenden worden aangemerkt. Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie voor dhr. Belanghebbenden hebben per definitie belang bij de onderneming. De horecavestigingen zijn meer gekoppeld aan grote gebouwen en uit de woonstraten gehaald. Verschillende belanghebbenden kunnen tegenstrijdige verwachtingen hebben. Naast de duur van de plaatsing, kan ook de aard van de plaatsing een rol spelen. Het streven van het stadsdeelbestuur is er op gericht dat deze termijn zo kort mogelijk zal zijn.

Het NUON-gebouw met daarin opgenomen de bloemenkraam is geschrapt uit het plan. Ofwel zal maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. De ponton is in het plan opgenomen om het daarmee zeker te stellen dat het daar nog enige tijd kan blijven liggen totdat er alternatieve lokalen beschikbaar zijn.

De rechtsbescherming van pleegouders gaat dan een rol spelen.