Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De realisaties tijdens de eerste maanden van dit jaar tonen aan dat de vermindering van de lasten op arbeid de economische ontwikkeling ondersteunt waardoor de ontvangsten op peil blijven.

Door een gedeelte van de opbrengst te herinvesteren in lastenverlagingen en jobcreatie belonen we de mensen die correct hun belastingen betalen. Het resultaat van de sector is steeds in evenwicht. De realisaties tijdens de eerste maanden van dit jaar tonen aan dat de vermindering van de lasten op arbeid de economische ontwikkeling ondersteunt waardoor de ontvangsten op peil blijven. De terugbetaling van Herceptine, een geneesmiddel in de strijd tegen borstkanker, wordt uitgebreid.

Om de transparantie op de huurmarkt te vergroten en mogelijke discriminatie tegen te gaan, moet er bij elke publicatie van een woning te huur een duidelijke aanduiding komen van de huurprijs en de eventuele gemeenschappelijke lasten. Het nieuwe Omnio-statuut zal op termijn de huidige regeling voor een verhoogde tegemoetkoming van remgelden vervangen. Huurwaarborg gespreid betalen, verlaagt de drempel voor lage inkomens. Oude Europese lidstaten tegen nieuwkomers in Europa. Nu het dossier quasi afgehandeld is, kan de regering een aanzienlijke meeropbrengst inschrijven.

Net zoals er twee manieren zijn om een schip te besturen. Alle andere voorstellen die de sociale partners in hun advies van september hebben geformuleerd, worden nauwgezet uitgevoerd. Belangenconflicten zijn in gezinnen dus onvermijdelijk. De opbrengst van de verkoop van de ambassade te Tokyo was voorzichtig geraamd. Relaties zijn kansen geven om te geven, niet alleen om te ontvangen.