Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De rekeningen van de schulden worden gedebiteerd bij de gespreide afbetalingen.

Deze ratio geeft aan of de activa in omloop voldoende zijn om de schulden op korte termijn te betalen. Door de groei van de diensten en een beheersing van de kostenstructuur zijn we er in geslaagd de winstbijdrage op het peil van het vorige boekjaar te houden. Een hoge liquiditeitsratio in ruime zin is niet noodzakelijk gunstig, want het kan betekenen dat de onderneming te veel investeert in activa in omloop of dat ze verhoudingsgewijs te veel langlopende schulden heeft. FinanciŽle kostenDe financiŽle kosten zijn de intresten die u betaalt op uw leningen.

De rekeningen van de schulden worden gedebiteerd bij de gespreide afbetalingen. KapitaalDat is het eigen kapitaal dat u in uw zaak inbrengt. OmzetOp basis van een marktstudie bepaalt u uw prijs, de verwachte inkomsten en op deze manier uw omzet. Houd alles geheim, handel in stilte, en in het verborgene. KaskredietHet kaskrediet is de schuld op korte termijn die u hebt openstaan bij uw bank. De passiva geven weer hoe u uw investeringen financiert. Eigen vermogenDit zijn de eigen middelen waarmee u uw zaak financiert.

Variabele kostenVariabele kosten zijn de kosten die rechtstreeks verbonden zijn met uw omzet, bv. Liquiditeitsratio in enge zin of beperkte liquiditeit. Het kan interessant zijn het bedrag van de liquiditeiten te vergelijken met de omzet. Algemeen wordt aangenomen dat een coŽfficiŽnt van 0,5 goed is. FinanciŽle vaste activaDe huurwaarborg en de borg voor elektriciteit, water of gas vormen de financiŽle vaste activa. Zij worden niet afgelost en zij zijn variabel rentend.