Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De rentevoet van Uw lening is altijd vast voor de hele periode van Uw lening.

Sociale Lening Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte. Het aanslagbiljet van de belastingen om het inkomen te bewijzen. Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Er zijn geen premies voor het aankopen van een woning. De notaris rekent slechts de helft van zijn normaal ereloon aan.

Geld dat voor het grootste gedeelte geleend moet worden. Het ereloon van de notaris wordt met de helft verminderd. Geen inkomensvoorwaarde en geen maximaal kadastraal inkomen van de woning. Je geeft het Woningfonds alle gegevens die het nodig heeft. Je moet meerderjarig zijn en een bescheiden inkomen hebben. Om een private woning te kopen, kan u terecht bij een immokantoor of bij een notaris. Ik ben uit de echt aan het scheiden en moet een opleg betalen.