Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De reputatie van de advocaat in plaatselijke rechterlijke kringen.

Advocaat Sinds enkele jaren ben ik opnieuw advocaat aan de balie te Gent. Daarom is hij de meest uitgelezen persoon om u voor elke belangrijke beslissing bij te staan. En stellen er zich toch problemen, dan zal de advocaat deze voor u analyseren, samen met u bemiddelen bij uw tegenpartij om ze op te lossen, of, zo nodig, u verdedigen in rechte, zodat u uw gelijk haalt. De ene wijziging volgt de andere op en het tempo waarop dit gebeurt versnelt maar. Uw advocaat zal uw overeenkomst analyseren en u adviseren, zodat u tijdig en in de juiste vorm uw huurhernieuwing aanvraagt. Men rekent u torenhoge intresten aan en tal van bijkomende kosten.

FiscaliteitUw controleur legt u het vuur aan de schenen. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. En even later komt IJsboerke in uw straat aangereden. Uw concurrenten lappen de eerlijke handelsgebruiken aan hun laars.