Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De schuldenaar wordt daarvoor opgeroepen; hij mag zich verweren.

Schuldenaar De gemeente heeft het recht voor deelleveringen afzonderlijke betaling te verlangen. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken.