Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot.

Vennootschap Onder Firma Aan de basis van elke vennootschap ligt een contract. Thans bepaalt artikel 135 dat de commissarissen benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B. Deze aangifte en deze gegevens worden daar besproken. De vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. De stille vennoot is alleen aansprakelijk ten belope van de bedragen die hij beloofd heeft in te brengen, tenzij hij zich met het beheer van de vennootschap heeft ingelaten.

Deze vennootschapsvorm is een variante van de commanditaire vennootschap. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen. Het is een vennootschapvorm met weinig formaliteiten, maar doordat de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap, is het een weinig gebruikte vorm. De wijzigingen aan het ontworpen artikel 524bis betreffen beide taalkundige verbeteringen.

De vennoten hun aandeel niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoot. De huur is voor deze laatste een aftrekbare bedrijfsuitgave. De oprichting van een vennootschap biedt ook andere voordelen. Enkel de complexiteit en de duur van hun opdracht dienen hiervoor in aanmerking te komen. Alleen de werkende vennoot is met zijn vermogen onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de onderneming. In dit artikel de woorden « twaalf maanden » vervangen door de woorden « twee jaar ». Invoering van de "vennootschap met sociaal oogmerk".