Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris om duidelijkheid over de situatie van de nalatenschap te geven aan derden, zoals banken.

Erfrecht De verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris om duidelijkheid over de situatie van de nalatenschap te geven aan derden, zoals banken. Hij of zij mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. Pleegkinderen, oftewel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. Volgens de aanhef van deze adviesrubriek kunt u hier terecht met vragen over het recht en de regels rond overlijden zoals bijvoorbeeld lijkschouwing, sectie, opbaring e. Hoe beter je aan deze criteria voldoet, hoe meer je naar de vrijstelling en de lagere percentages toegroeit.

Voor kinderen van 23 jaar of jonger geldt een ruimere vrijstelling. Zoals wie voor welk gedeelte erfgenaam is, of er een testament is, of er kinderen zijn, of de overledene getrouwd was en wie bevoegd is te handelen met de goederen van de overledene. Ondanks de inschakeling van een notaris worden de erfgenamen het niet eens over de verdeling van de erfenis. Hiervan zult u in kennis worden gesteld door de notaris zelf. Overigens kunt u altijd een notariskantoor in uw woonplaats bellen en een vraag voorleggen of een afspraak maken. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen.

In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen hun vordering kunnen omzetten in eigendom, als de overgebleven ouder hertrouwt, of als de overgebleven echtgenoot niet de ouder is van de kinderen. Als er in een testament een executeur is aangewezen dan spreekt men doorgaans over een verklaring van executele. Deze kunnen dan zien wie bevoegd is om bijvoorbeeld geld over te schrijven van de rekening van de overledene. Adressen vindt u op internet en in het telefoonboek. De nalatenschap van vader bestaat uit de ouderlijke woning, enige bankrekeningen en nog wat spullen. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen.

Geadopteerde kinderen worden nog steeds beschouwd als gewone kinderen.