Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De verzekering moet worden gesloten vooraleer de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Overlijdens Verzekering Het verzekeringsgamma van Dexia biedt een volledige bescherming voor uzelf en uw gezin. Maar u kunt zich ook verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden waardoor u het krediet niet meer zou kunnen afbetalen. De verzekering moet worden gesloten vooraleer de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Dekt uw overlijden, welke ook het moment moge zijn van uw heengaan. Bij leven van de verzekerde wordt er geen kapitaal uitgekeerd. Statistisch gesproken leven vrouwen langer dan mannen. Zij wordt onderschreven als waarborg voor een lening, meestal een hypothecaire lening.

Zeker als het om zoiets belangrijks gaat als uw woonproject. We bieden vrouwen dan ook aanzienlijk lagere tarieven aan. Zowel lichamelijke als stoffelijke schade aan derden. Allebei zijn ze afgestemd op uw leeftijd op het moment van ondertekening en op het kapitaal bij overlijden dat u wilt verzekeren.

Deze premie dekt meteen de hele verzekerde periode.