Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De volstorting moet gebeuren binnen een termijn van 5 jaar na de oprichting.

Bij oprichting moet bij inbreng in geld minstens één vierde van ieder aandeel volgestort zijn en mag het totaal der stortingen niet minder dan 61. Op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de onderneming haar zetel heeft, wordt een dossier geopend. Vraag raad aan uw boekhouder en aan uw adviseur bij Fortis Bank over de overgang naar een vennootschap. Ten slotte zijn er nog de kosten voor publikatie in het Belgisch Staatsblad.

Niet alleen bij de oprichting, maar ook qua boekhouding. De vereniging zonder winstoogmerk VZW en de feitelijke vereniging FV. Een uittreksel van de oprichtingsakte dient te worden bekendgemaakt. Bevoegdheid van de Algemene Directie Economisch Potentieel.

Op de opstelling van de oprichtingsakte door de notaris wordt een zegelrecht geheven per blad. We zetten voor jou nog even de relevantste verschilpunten tussen deze twee ondernemingsvormen op een rijtje. Aan de basis van elke vennootschap ligt een contract. De huur is voor deze laatste een aftrekbare bedrijfsuitgave. Als de vennootschap door een echtpaar wordt opgericht dan moeten zowel de man als de vrouw eigen goederen inbrengen.