Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De werkgever heeft het voornemen om tot collectief ontslag over te gaan.

Ontslag Conform de statuten zal na het ontslag van Guy Haaze als voorzitter binnen de drie maanden een congres worden gehouden om een nieuwe voorzitter aan te duiden. Haaze koppelde ook een tijdlang zijn wagentje aan dat van ABVV-voorzitter Mia De Vits, als paars alternatief, maar dat werd hem niet overal in dank afgenomen. Guy Haaze, de voorzitter van de Liberale Vakbond, neemt ontslag. Er is al een tijdje onenigheid tussen Guy Haaze en de top van het ACLVB, zo luidt het.

De werkgever heeft het voornemen om tot collectief ontslag over te gaan. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Di Rupo apprecieert het ontslag van Van Gompel, ,,die een beslissing heeft genomen in het belang van Charleroi en haar inwoners. De vakbondstop zou hem verwijten dat hij te veel zijn eigen koers bepaalt. Haaze wilde maandagavond geen commentaar kwijt op zijn ontslag.

Indien u tegen het advies van uw arts het ziekenhuis wenst te verlaten kan in sommige gevallen gevraagd worden dat u attesteert dit te doen op eigen risico. Uw behandelende arts zal u meedelen wanneer u het ziekenhuis kunt verlaten. Onze medewerkers zullen u helpen bij de administratieve regelingen en u nuttige informatie verstrekken. Op de dag van de opname meldt u zich aan het onthaal in kliniekgebouw K12, K1-K2 of K6 enkel voor de Kinderkliniek.

Jacques Van Gompel werd vrijdagavond in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en oplichting als openbaar ambtenaar. Als u nood hebt aan thuisverzorging, hulpmateriaal of hulp in het gezin kan dit verzorgd worden door de sociale dienst.