Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De wet bepaalt niet wie als bijzondere curator benoemd kan worden.

Bijzonder Curator Dit laatste is overigens ook van toepassing op pleegouders. In de praktijk zal deze functie vaak worden vervuld door een advocaat of een notaris. Het aanspannen van een rechtzaak dient slechts als uiterste redmiddel te fungeren. De wet bepaalt dat elke minderjarige onder gezag behoort te staan.

De erkenning kan vernietigd worden wanneer blijkt dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is. Vanaf je 14e kan jij ook zelf de rekening gepresenteerd krijgen. Het kan wel, maar let op, je ouders moeten het ermee eens zijn. Voor ik op deze vraag in ga, wil ik eerst iets meer vertellen over de erkenning zelf en de gevolgen daarvan.