Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De wet stelt dat de schuldenaar hierbij het voortouw moet nemen.

De schuldenaar kan niet alleen bij faillissement, maar ook in het kader van de surseance, zijn schuldeisers een akkoord aanbieden. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. Vanaf het moment dat surseance voorlopig is verleend, zijn de schuldenaar en bewindvoerder uitsluitend tezamen bevoegd om over het vermogen van de schuldenaar te beschikken. Slecht nieuwsZeer slecht nieuwsGeef uw commentaar op dit nieuws.

Allereerst is de schuldenaar verantwoordelijk voor het verschaffen van complete en juiste informatie. Vandaag gaat eindelijk de brief voor de schuldeisers de deur uit. De Nederlandse Faillissementswet bepaalt dat de schuldenaar met ingang van de dag van het faillissement het beheer en de beschikking over zijn tot het faillissement behorend vermogen verliest. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen met een hoog inkomen. De wet stelt dat de schuldenaar hierbij het voortouw moet nemen. Als de levenspartners huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt, waarbij iedere gemeenschap wordt uitgesloten, blijft het vermogen van de partner buiten schot.

Vervolgens wordt van de schuldenaar verwacht dat hij zijn uiterste best doet om zijn schuldeisers te betalen. Daarom maakt Stichting Schulden Vrij Leven zich sterk voor het minnelijk traject. Het is dan ook aan te raden de regeling vanaf het begin af aan voor de schuldenaar Ún zijn levenspartner te laten gelden. De rechtbank benoemt in alle gevallen een bewindvoerder.