Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De wet voorziet geen termijn binnen dewelke de aangifte van overlijden moet gebeuren.

Geen begraving kan geschieden zonder toelating van de ambtenaar burgerlijke stand. Indien uw partner van een ander geslacht is, worden de inkomsten van de man in de linkerkolom aangegeven, en die van de vrouw in de rechterkolom. Het totaalbedrag van het werkgeversgedeelte in de Ticket Restaurant. De medewerker kan tijdelijk gefinancierd worden op een ander project. Algemeen wordt aanvaard dat het zo snel mogelijk moet gebeuren en dit binnen de vijf dagen na het overlijden.

De begraving mag pas plaatsvinden ten vroegste 24 uur na het overlijden. Op retroactieve wijze iemand uit dienst laten gaan is dus ook onmogelijk. Onze ambtenaren staan iedere werkdag van 9 tot 12 u tot uw dienst. Indien tussen de leden van de familie conflicten ontstaan i. Rechthoekige stempel afgeleverd in het land van herkomst van het document. Deze bus, met aan boord specialisten personenbelasting, staat binnenkort misschien wel in uw gemeente. Jaarlijks worden meer dan 4000 arbeidscontracten opgemaakt door de personeelsdienst.