Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Deurwaarders weten over het algemeen dat de liefde voor een huisdier ver gaat.

Auto Veiling Deurwaarder Hij eiste de verwijdering van de berkenboom alsook de grove den, onder oplegging van een dwangsom van 1000 euro per dag, dat de bomen zouden blijven staan. Grapje is ook, dat ik helemaal géén schopje bezit !!! Met de Rechter was tevens afgesproken, dat ik die week de hoopjes zou laten liggen. Hij of zij kan je vaak veel vertellen over de artikelen. Een boedelverdeling heeft echter tot heden niet plaatsgevonden. Neem hiervoor ruim de tijd want vaak is er zeer veel uitgestald en het kan druk zijn. Mijn vraag aan de griffier van de Rechtbank wie die overlast zal moet bepalen, wist deze niet te beantwoorden. Antieke spullen vermeerderen over het algemeen in waarde.