Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Deze brief kunt uzelf versturen of wij versturen deze brief voor u.

Incasso Brief Na afsluiting van een incassocontract kunnen incassanten incasso-opdrachten naar hun bank sturen, die deze bedragen vervolgens afschrijft van de rekening van een debiteur. Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp. Nu twee jaar later krijg ik een brief van intrum justitia of ik het open staande bedrag nog even wil betalen. Uw betaling zien wij door middel van de aangehechte acceptgirokaart binnen acht dagen na heden tegemoet. Reageer altijd op een incassobureau of deurwaarder. Als ouders heeft u een weigeringstermijn van 30 kalkenderdagen. Tevens worden specifieke afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het maximumbedrag per incasso.

Indien alle partijen zich aan de spelregels houden, is automatische incasso een zeer efficiŽnt product doordat incasso-opdrachten volledig elektronisch direct door incassanten bij hun bank of bij Interpay worden aangeleverd. Wanneer men zich destijds niet gemeld heeft, dan is hen laksheid te verwijten, en zal Vodafone aannemelijk moeten maken waarom men niet eerder met deze vordering kon komen. Geld dat u betaalt aan een incassobureau gaat altijd eerst van de kosten af en dan pas van de schuld. Als ik niet betaal krijg ik een deurwaarder op mijn dak. Tevens is het voor relatief kleine vorderingen een doeltreffende manier om maximale druk te zetten, zonder dat u deze ter incasso uit handen te geeft.