Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Deze laatste faciliteit geldt overigens alleen voor de directe Agaathlening.

Agaath Lening In de overeenkomst is afgesproken dat de lening na 5 jaar zal worden afgelost, dus binnen acht jaren. Uit artikel 1 3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht blijkt dat onder beschikking tevens de afwijzing van een aanvraag van een beschikking wordt verstaan. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de lening ten minste gedurende 8 jaar is achtergesteld. Deze rechtspersoon moet aan alle voorwaarden voldoen. De voorwaarden gelden voor de rechtspersoon aan wie de lening wordt verstrekt. Tegen deze afwijzing bestaat het recht van bezwaar en vervolgens beroep. De Agaathregeling beoogt het verwerven van kapitaal voor beginnende ondernemers te vergemakkelijken.