Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Deze lening zal door de huurder worden terugbetaald.

Annuiteiten Lening Hoe langer u de rente vastzet, hoe langer u zekerheid heeft dat uw hypotheeklasten gelijk blijven, maar hoe hoger het rentepercentage, dus relatief hogere rentelasten. Gemiddeld wordt een hypotheek voor uiterlijk 30 jaar afgesloten. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Daarnaast betaalt u over het nog uitstaande hypotheekbedrag rente.

Het bedrag waarvoor u uw hypotheek in eerste instantie heeft afgesloten. Door de beperking van de renteaftrek heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen. Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot. Bij deze hypotheekvorm neemt het aflossingdeel van de maandlast gedurende de looptijd toe en daalt het rentedeel. Voor jonge mensen of starters is het lastig om een huis te kopen.

Blijft u in gebreke met de aflossing, en dient uw huis openbaar te worden verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij de opbrengst van de verkoop. In een aantal gemeenten is bij een bepaalde koopprijs een woonvergunning nodig. In ruil voor het hypotheekbedrag verleent u de geldverstrekker het recht van hypotheek op uw huis. Dat is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Het percentage wat u aan de fiscus afdraagt is tevens het percentage waarop u uw teruggave kunt baseren.

De afstand tussen het te taxeren object en de standplaats van de taxateur mag niet meer bedragen dan 50 kilometer. Bedrag dat nodig is om een woning opnieuw te bouwen. Een opstalverzekering is verplicht voor het afsluiten van een hypotheek. In de loop van de tijd neemt het aflossingsdeel toe en daalt het rentebedrag evenredig. Voorts mag het taxatierapport op het moment van hypotheekaanvraag niet ouder zijn dan 12 maanden.