Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling.

Rangorde Schuldeisers Faillissement Boedelschulden zijn bijvoorbeeld de salariskosten van de curator of de huur van het bedrijfspand die de schuldenaar sinds de dag van het faillissement nog moet betalen. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. Inkomsten die de schuldenaar tijdens het faillissement geniet worden in principe bij de boedel gevoegd. De curator is de enige die nog handelend mag optreden. Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen. De schuldenaar mag tijdens zijn faillissement maar één keer een akkoord aanbieden. Gaat het echter om een structureel tekort aan financiële middelen en houdt de debiteur op met betalen, dan kan deze in staat van faillissement worden verklaard. Krijgt deze bijvoorbeeld door een erfenis alsnog weer wat vermogen, dan zal er direct een deurwaarder met een beslaglegging of dwangbevel op de stoep staan. Wanneer de curator wordt tegengewerkt kan hij dwangmaatregelen treffen.

Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling. De wet biedt de mogelijkheid uw onderneming voort te zetten tijdens de saneringsperiode, al is het niet echt de bedoeling. De curator maakt aan het einde van het faillissement een zogenaamde uitdelingslijst op. Ook mag de curator alle correspondentie aangaande het bedrijf lezen. BoedelvorderingenDit zijn schulden die ontstaan tijdens de periode van het faillissement. Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen. Het is daarom verstandig om de beslissing wel of geen faillissement aan te vragen te overleggen met een financieel of juridisch adviseur. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken. Bij een akkoord biedt de schuldenaar aan een deel van zijn schulden af te betalen, in ruil voor totale kwijtschelding.

Bij onvolledige informatie kunnen wij u niet goed van dienst zijn. Verder heeft u blijkbaar weinig kennis van deze specifieke KidsConcern case, laat staan dat u voldoende kennis heeft van het nederlandse privaat recht dat hier speelt. Het is belangrijk dat je als schuldeiser te weten komt wanneer je schuldenaar failliet wordt verklaard. Vanaf het moment van de faillietverklaring verliest de schuldenaar het beheer over zijn vermogen.