Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Deze stuurt hiervan een afschrift aan de diverse vennoten.

Bij overlijden van een vennoot worden dus niet alle erfgenamen automatisch eigenaar en vennoot in een bvba. De meeste gegevens moeten eveneens bekend gemaakt worden bij uittreksel. Maak je geen huwelijkskontrakt, dan is het wettelijk stelsel van toepassing. Welk stelsel u ook kiest, vraag steeds advies aan een notaris. De zaakvoerder kan tijdens de zitting de beslissing inzake de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uitstellen. Hij is mijn vader maar tegelijkertijd is hij dat niet meer. Het voornaamste dat aanstaande echtgenoten doen bij het maken van een huwelijkskontrakt is kiezen voor een bepaald stelsel.

Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste. Stel dat u na enkele jaren getrouwd te zijn een bloemenzaak wil openen. Als u voor dit stelsel opteert, moet u dus zorgvuldig alle facturen van uw persoonlijke aankopen bijhouden. Om gegronde redenen en volgens een welbepaalde procedure kunnen vennoten eisen dat een vennoot zijn aandelen overdraagt.

De gewone regels der aansprakelijkheid zijn natuurlijk ook van toepassing op de zaakvoerders. De notaris noteert in de inventaris die verklaringen zorgvuldig. Ze zijn dus ook van toepassing op echtgenoten die zonder kontrakt huwden. De notaris bewaart het financieel plan en de oprichtingsakte. Het is de vennootschap die handel drijft via de persoon van de zaakvoerder. Het volstaat volgens ons dat de omslag gesloten is.