Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Deze verzekering biedt uw nabestaanden extra financiŽle waarborgen.

Overlijdensrisico Verzekering Als de schenker overlijdt binnen 3 jaar na de schenking, betaalt de verzekering de successierechten die dan verschuldigd zijn. Bovendien mogen zij geen enkele vraag stellen in verband met de genetische tests en de resultaten daarvan, noch iemand vragen genetische tests te ondergaan vooraleer de overeenkomst is gesloten en tijdens de hele looptijd ervan. De verplichte verzekering tegen arbeidsongevallen dekt de risico's van loonverlies, overlijden, medische, chirurgische en farmaceutische kosten. De uitkering wordt echter pas uitbetaald vanaf de vierde maand ongeschiktheid. Deze verzekering biedt uw nabestaanden extra financiŽle waarborgen.

De Koning bepaalt de vergoedingen waarop de voorzitter en de leden van het Bureau recht hebben. De plaatsvervangers worden op dezelfde manier gekozen als de effectieve leden. In het volgende nummer van deze nieuwsbrief gaan wij dieper in op de fiscale aspecten van het probleem. De ministers die bevoegd zijn voor de Economie, de Binnenlandse Zaken en de Consumentenzaken, kunnen bij het Bureau een waarnemer afvaardigen. Gedurende de eerste jaren van de uitoefening van de zelfstandige activiteit worden de bijdragen voorlopig vastgelegd vermits er nog geen referentiejaar is.

De Koning wijst voor ieder lid tevens een plaatsvervanger aan. Het Bureau kan zich deskundigen toevoegen die niet stemgerechtigd zijn. Dit voorjaar hebben sommige verzekeraars de media en van de weeromstuit ook het publiek verrast met verschillende berichten die er allemaal op neerkomen dat zij mensen met een gezonde levensstijl belonen. De begunstigde van het contract is uw partner of een verwant tot in de 2de graad. Wilt u uw nalatenschap veilig stellen voor uw erfgenamen? Of hebt u zelf net geŽrfd? In beide gevallen hebt u ongetwijfeld vele vragen.

Vervolgens gebeurt de uitbetaling op de rekening van de begunstigde. Een vraag die in dit kader vaak gesteld wordt, is of men moet kiezen voor een statuut als loontrekkende, dan wel voor een statuut als zelfstandige. De Koning benoemt, voor een periode van zes jaar, een voorzitter die niet tot de vorige categorieŽn behoort. Ook een brommer moet verzekerd worden, kijk eens verder. Maak hier uw berekening voor u elders een schuldsaldo afsluit. Zij wordt onderschreven als waarborg voor een lening, meestal een hypothecaire lening. Een arbeidsrelatie kan diverse juridische vormen aannemen.

Het totaalbedrag van de verschillende spaarformules die voor aftrek in aanmerking komen, is niet hoger dan het maximaal aftrekbare bedrag bepaald door de fiscus. Dekt uw overlijden, welke ook het moment moge zijn van uw heengaan. Deze prijsaanpassing geldt voor alle nog te vervallen premies. Bij een onderhandse schenking kunt u een Dexia Life Protect afsluiten voor een kortere looptijd minimum 3 jaar.