Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Die boetes zijn zo hoog dat ze kunnen leiden tot het faillissement van het bedrijf.

Faillissement Verkoop Eindhoven Curator Die boetes zijn zo hoog dat ze kunnen leiden tot het faillissement van het bedrijf. Neem een abonnement op de tweewekelijkse nieuwsbrief om regelmatig nieuwe artikelen te ontvangen. De curator heeft dus een belang, namens de crediteuren van het failliete bedrijf. Het College Bescherming Persoonsgegevens CBP dreigt met boetes als het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam GVB zich niet aan de wet houdt bij het gebruik van de ov-chipkaart. Bij een eventuele toewijzing van de eis zullen curatoren in de toekomst bestanden niet of nagenoeg niet kunnen verkopen, wellicht louter aan het bedrijf zelf dat een doorstart maakt. Tevens heeft sellform klanten waar medewerkers uitgezonden kunnen worden. De Registratiekamer kon dit billijken, in weerwil van protesten van de curator. Een op de acht opdrachten bij het bedrijfsleven is afkomstig van de overheid.

Een crediteur had een grote vordering op haar klant. Overheden zijn verplicht om grotere opdrachten openbaar aan te besteden. Een Rotterdams bedrijf begint een luchttaxibedrijf met een nieuwe generatie lichte vliegtuigen. Hij is sinds april vorig jaar de eerste chief risk officer van Nederland. De mogelijkheden voor concurrente crediteuren zijn beperkt. Ze beroept zich op de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp, zie heldere weergave en nadere uitleg. Desondanks proberen crediteuren zich nogal eens in te dekken.

Jaarlijks is deze goed voor zo'n 40 miljard euro omzet. Nu Monique van Dusseldorp opnieuw begint, heeft haar directe concurrent op onrechtmatige wijze een voorsprong verkregen. Ze stelde in een brief dat Broadcast Press de persoonlijke gegevens wel degelijk gebruikt op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor die zijn verkregen. Het systeem kende ook een opt-in toevoeging voor het ontvangen van reclame. Dus eist Van Dusseldorp dat Broadcast Press en Informa de betreffende bestanden binnen drie dagen vernietigt en dus nooit meer zal gebruiken. Daaruit moet blijken hoe groot het effect van de kredietcrisis werkelijk is. Van Dusseldorp vindt dat de verwerking in strijd is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Sellform Events houdt zich vooral bezig met Indoor Brabant en Ordina open. Dus zelfs als dit wel zou zijn gebeurd, zou Broadcast Press de adressen niet zomaar mogen gebruiken gezien de gedane belofte. De beurzen zetten zich deze week schrap voor de jaarcijfers van de grote Amerikaanse banken. Indien de eis wordt toegewezen kan Informa pogen de schade te verhalen. Volgens Van Dusseldorp kan dat niet kloppen, want de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt.