Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Dit betekent dat de banken bijkomend geld kunnen halen uit de verkoop van een instrument waarvoor zij niet hebben betaald.

Dit betekent dat de banken bijkomend geld kunnen halen uit de verkoop van een instrument waarvoor zij niet hebben betaald. Hij zou wellicht amper de tijd krijgen om zijn bureau vrij te maken. Dit argument houdt impliciet in dat er iets fout was met de prijszetting. In\-voeren van gecontroleerde tref\-woorden, gebaseerd op gedetailleerde U. Dit is dus de eerste fout die gebeurd is in de prijszetting en die als gevolg heeft dat de banken een kwart procent boven de marktrentevoet hebben gekregen. Indien zij alle opties verkopen kunnen zij 3,5 miljard frank verdienen. Zo werd vorig jaar in twee schijven 248 miljard gehaald.

De belangrijkste politieke conclusie is evenwel dat er een zware beroepsfout werd begaan. Daarmee hadden we misschien in één keer het armoedeprobleem in Brussel kunnen oplossen en de Brusselse OCMW's en de ziekenhuizen van fondsen kunnen voorzien. Natuurlijk heeft de massale belangstelling voor de jongste staatslening toegelaten de consolidatie van de staatsschuld te versnellen, maar dat hoefde de belastingbetaler toch geen 5 miljard te kosten. Wanneer iemand in de privé-sector een dergelijke fout zou maken, dan zou hij onmiddellijk gesanctioneerd worden. Eventueel beperken tot wetenschappelijke, medische of technische informatie. Toegepast op het geheel van de lening betekent dit een geschenk van ten minste drie miljard frank aan de banken.