Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Dit is niet zelden zo omdat vrouwen hun rechten niet kennen.

Niets verbiedt de vrouw een hoog politiek ambt te bekleden. Bovendien werden volgens sommige Muslims ook vrouwen tot het Profeetschap geroepen. Ten slotte, wordt door tegenstanders van de Islam vaak verwezen naar vers 34 van hoofdstuk 4 om te staven dat de Islam zou beweren dat mannen superieur zijn aan vrouwen. Daarom wordt studie aangemoedigd, een heel leven lang, voor zowel mannen als vrouwen. Zij geven dan Maria en de Moeder van Mozus als voorbeeld. Maar als dat niet tot een oplossing leidt, is scheiden toegestaan. Als u zich aanmeldt, kunt u ook de interne vacatures raadplegen.

Islam kent de vrouw het recht toe vrij haar echtgenoot te kiezen. Mannen en vrouwen zijn voor God dus volkomen gelijkwaardig. De man is er ook toe gehouden zijn vrouw attent en liefdevol te behandelen. Het is ook goed er hier op te wijzen dat het arabische woord voor God, nl. In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Het bureau dient de gedragscode te onderschrijven en na te leven. Volgens de Islam hebben zowel Adam als Eva zich laten vangen door de listen van Satan, iets wat God hen evenwel later vergeven heeft.

Onderaan staan de linken naar de externe vacatures, voor academisch en administratief personeel.