Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Dit tweede vorderingsverslag is een echt vorderingsverslag.

Vordering Als immers blijkt dat de kans op recuperatie door het uitstel kleiner wordt, is het mogelijk dat uw vordering niet zal worden vergoed. Als u een dekking in deviezen hebt aangegaan, is er geen bovengrens. Het probleem zal zich enkel voordoen wanneer de tussenvordering een vordering tot tussenkomst betreft, in de betekenis waarin dit begrip voorkomt in de artikelen 621 en 15 van het Gerechtelijk Wetboek. Een lid is van oordeel dat artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek inderdaad dient te worden aangepast en kan zich aldus volledig aansluiten bij het wetsvoorstel. Het bedrag van de tussenvorderingen, dus ook van de vordering tot tussenkomst, wordt bepaald door de som gevorderd in de laatste conclusie. De aanvraag vermeldt een verklaring op erewoord, zoals die voorkomt in het model.

Het woord vordering wordt doorgaans gebruikt als aanduiding voor het recht om de teruggave van een bedrag te eisen. Het geamendeerde wetsvoorstel in zijn geheel is eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden. Ten belope van het onbetwist bedrag van de schuldvordering van de werkgever, gaat op de dag van de kennisgeving van het antwoord door de schuldenaar zie punt E. Het amendement betreft dus een technische aanpassing aan de rechtspraak van het Arbitragehof.