Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Doctoraatsproject Grondslagen van dwingend erfrecht.

Erfrecht Doctoraatsproject Grondslagen van dwingend erfrecht. Het overlijden van een naaste heeft naast het verdriet en het verlies zelf ook administratieve gevolgen. Eigen aan successieplanning is namelijk dat regelingen worden getroffen waarbij afgeweken wordt van de burgerrechtelijke erfrechtregeling. Tot voor kort werden deze kinderen bij de erfenis fiscaal benadeeld. Wie aan successieplanning wenst te doen, moet over voldoende kennis beschikken van het erfrecht. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. Deze stiefzoon heeft enorme schulden gemaakt voor het opstarten van een eigen zaak.

Nu ben ik hertrouwd en mijn huidige vrouw heeft ook een zoon uit haar vorig huwelijk, mijn stiefzoon dus. Op het www zijn er nog oefeningen te vinden over deze onderwerpen. De gelden afkomstig uit de erfenis van Uw vader en die nog altijd op de bank staan op een persoonlijk rekeningnummer van U, zullen zonder twijfel toekomen aan Uw zoon en dochter. Zo had hij ook van mij een belangrijk bedrag geleend dat hij nu wel, zij het onregelmatig, aan het afbetalen is.