Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Door het faillissement komen 33 werknemers op straat te staan.

Faillissement De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. Ze hebben ook een gesprek met de curatoren gepland. Door het faillissement komen 33 werknemers op straat te staan. Maar zolang daar geen uitsluitsel over is, wordt er niet gewerkt bij EEC. De rechtbank stelde ook drie curatoren aan die het faillissement verder moeten afhandelen. Daarbij moesten 21 arbeiders en zes bedienden afvloeien.

Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Inzake ontbinding van vennootschappen kan men een onderscheid maken tussen de vrijwillige ontbinding, de gerechtelijke ontbinding en de ontbinding van rechtswege. De directie wil naar verluidt nog bekijken of er al dan niet gedeeltelijk verder gewerkt kan worden bij EEC. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1.