Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een afschrift van de gemeentelijke WOZ-waardebepaling is vaak voldoende.

Woz Lening Daarom is het zonde om teveel rente over uw lening te betalen. Bereken snel en eenvoudig hoeveel geld u maximaal kunt lenen. Omdat het risico hiervoor groter is, aangezien een onderpand ontbreekt, zal de rente over een persoonlijke lening hoger zijn dan de hypotheekrente. Aan het eind van het jaar ontvangt u bij de meeste banken ook een jaaroverzicht van de betaalde rente. Een Persoonlijke Lening is een vorm van achteraf sparen, u legt namelijk elke maand een vast bedrag opzij, alleen kunt u nu meteen genieten van uw investering. De meesten voelen zich vooral aangesprokene door het gunstige tarief.

Deze lening is zeer geschikt voor het financieren van uw verbouwing. Bij grote bedragen zal dat echter in veel gevallen wel gebeuren. Een WOZ-krediet is een Doorlopend Krediet, waarbij de kredietnemer doorlopend mag opnemen tot de overeengekomen kredietlimiet. Sinds dit jaar zijn er nieuwe kredietvormen op de markt waarbij de voordelen van een hypotheek lagere rente en een doorlopend consumptief krediet flexibel krediet worden gecombineerd. Kijk dan hierboven voor deze aantrekkelijke lening. De looptijd staat niet vast, u kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost. Een afschrift van de gemeentelijke WOZ-waardebepaling is vaak voldoende.

De maandelijkse inkomsten, werkkring en eerdere of andere leningen spelen een minstens zo belangrijke rol bij de acceptatie. Een goed krediet is bij uitstek een kwestie van maatwerk. Indien een kleine lening tussen twee vrienden of familieleden wordt afgesloten, zal er over het algemeen geen rente betaald worden. In het tweede geval kan de rente worden afgetrokken in box 1, net zoals dat met een hypotheek gebeurt.

Behalve de WOZ-waarde, zullen meestal ook andere aspecten van de aanvrager worden meegewogen. Het renteniveau is ook aantrekkelijk, want dat ligt meestal tussen dat van een hypotheek en een consumptief krediet. Een taxatierapport is niet nodig, een gemeentelijke opgave van de WOZ-waarde is voldoende. Doorgaans betaalt u voor een doorlopend krediet maandelijks een bedrag voor rente en aflossing. Een lening aan een persoon om andere zaken dan een woning aan te schaffen. Bij het afsluiten spreekt u een maximum leenbedrag af.

Extra aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten. Het Rentekrediet is een product dat erg veel op een Doorlopend Krediet lijkt. Wat zou het toch leuk zijn om een geldboompje in de tuin te hebben. Doordat de lonen nauwelijks stijgen en de belasting en de prijzen wel omhoog gaan, gaat de koopkracht van de meeste mensen er op achteruit. Dat laaste, zo blijkt in de praktijk, schrikt veel mensen af om een tweede hypotheek te nemen, De nieuwe kredietvorm vermijdt de kosten van de notaris, taxatie en afsluitprovisie.