Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een civielrechtelijk beslag wordt gelegd door een deurwaarder.

Conservatoir Beslag Er bestaat een groot aantal verschillende typen beslagen. Gevolg kan zijn dat de ondernemer zelf in betalingsproblemen raakt. Een civielrechtelijk beslag wordt gelegd door een deurwaarder. De meeste beleggers zullen bij deze uitspraak direct in de verdediging gaan. Na het leggen van een beslag is de schuldenaar niet meer vrij om over het goed waarop het beslag is gelegd te beschikken. Let op! De FOREXhandel kan tot aanzienlijke verliezen leiden en is zeker niet voor iedereen geschikt. Het Nederlandse beslagrecht is te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rv. Het leggen van een civielrechtelijk beslag vormt een middel om van een schuldenaar betaling of een andere prestatie te krijgen. Bij voorkeur met producten met een totaal andere insteek.

Van een verhaalsbeslag wordt gesproken indien de van een schuldenaar gewenste prestatie uit betaling van een geldsom bestaat. Mocht u menen rechten te hebben op teksten of afbeeldingen laat dit dan weten dan worden ze direct verwijderd. Gewoon eens vrijblijvend en risicoloos kijken of deze wel erg krachtige uitspraak juist is. Voorkom dat u achter het nest vist bij uw debiteuren.

En zorgt er voor dat u geen omkijken naar uw beleggingen meer heeft. Iedere procedure kent zijn eigen vormvereisten en mogelijkheden.