Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Een geldig testament moet voldoen aan een aantal regels.

Testament Een geldig testament moet voldoen aan een aantal regels. Uiteraard op voorwaarde dat u uw beschikbaar erfdeel niet overschrijdt. Hoeveel die rechten bedragen hangt af de grootte van hun erfdeel, uw verwantschap en het gewest waarin u gedurende de laatste 5 jaar van uw leven hebt gewoond. De wetgever heeft er een complexe materie van gemaakt. Natuurrampen, oorlog, ziekten teisteren de mens en het milieu.

Dexia heeft heel wat specialisten in het successierecht in dienst, die u een perfect advies op maat kunnen geven. Het beschikbaar deel omvat zowel het totaal van het roerend als van het onroerend vermogen van de overledene. Uw erfgenamen zullen successierechten moeten betalen op uw erfenis. Zo kunt u bijvoorbeeld beslissen dat een huis of een reeks goederen de werking van een organisatie ten goede moeten komen. Wilt u uw erfgenamen vrijwaren van onaangename verrassingen Ė financiŽle en andere? Dan zal dit dossier u goed van pas komen.

Gehuwd, niet gehuwd, samenwonend of niet, bekijk welke verdeling voor u van toepassing is. Weet u wel wat van u is en wat niet? Als alleenstaande is dat niet zo moeilijk, maar in een huwelijk ligt dat niet altijd voor de hand. Dagelijks worden we via de televisie en de kranten geconfronteerd met kommer en leed. Voor meer inlichtingen helpen de door u gekozen organisaties of een notaris u graag verder.