Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Een kopie van deze aangifte wordt gestuurd aan het inlenend bedrijf.

Verzekering Nl De verzekering kan enkel worden aangegaan als de verzekerden zich verplichten om de betrokken plannen en werken aan een technische controle te laten onderwerpen. Dit nummer bevindt zich op de verschillende exemplaren van het vervoersborderel in de rechter bovenhoek. Deze verzekering vrijwaart uw nabestaan-den van de terugbetaling van uw autofinanciering auto of andere als er u vroegtijdig iets overkomt. Wij bieden u dan ook optimale bescherming van uw vermogen en uw inkomsten via het kanaal dat u zelf kiest. Dexia – Verzekerd Inkomen is een verzekering die een uitkering garandeert bij overlijden of invaliditeit na een ongeval. Wanneer u een nationale Express Mail-omslag verzendt, kan u kiezen voor deponering in de brievenbus van de bestemmeling niet combineerbaar met levering tegen handtekening van bestemmeling. Dexia Home Credit Protect is een verzekeringspakket dat de afbetaling van uw woonkrediet waarborgt bij overlijden, invaliditeit of ontslag.

Voor deze zendingen kunt u echter de optionele verzekering afsluiten. In het andere geval, moet de prijs voor deze dienst betaald worden bij de inontvangstneming van de zending. In dit kader is de werkgever verplicht sommige verzekeringen af te sluiten terwijl het in andere gevallen raadzaam is bepaalde risico's te verzekeren. Het eerste etiket moet worden gekleefd op de voorzijde van het blaadje van het transportborderel bestemd voor het depot van inontvangstneming. Dexia Credit Protect is een verzekeringspakket dat de afbetaling van uw lening op afbetaling waarborgt bij overlijden of invaliditeit. Bij uitreiking van uw zending wordt steeds om de handtekening van de bestemmeling gevraagd niet combineerbaar met de optie 'deponering in de brievenbus indien toelating van afzender'. Of het nu gaat om een motorhome, een oldtimer of een tractor, met de verzekering Speciale Voertuigen bent u altijd goed verzekerd voor een correcte prijs.

Het verzekeringsgamma van Dexia biedt een volledige bescherming voor uzelf en uw gezin. Als uw beroepssector paritair beslist u een bijkomend pensioen toe te kennen, dan zorgt onze dochteronderneming Sepia s. Een kopie van deze aangifte wordt gestuurd aan het inlenend bedrijf. Wij zorgen ervoor dat de leveringstermijnen worden nageleefd. Wenst u geen tussenpersoon, dan kunt u terecht bij de directe verzekeraar Corona, een dochteronderneming van DVV. De bestemmeling hoeft immers uw zending niet meer op te halen in de dispatching. Dit is zeer handig als de chauffeur uw pakje aanbiedt bij de bestemmeling en deze laatste op dat ogenblik afwezig is.