Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Een kortlopende schuld is omgezet in een langlopende schuld.

Langlopende Schulden Het kan ook zo zijn dat het een kortlopende schuld is die omgezet is in een langlopende schuld. In de verslagperiode is geen last genomen inzake voorwaardelijke leasebetalingen. Een kortlopende schuld is omgezet in een langlopende schuld. De leaseverplichting betreft de nominale waarde van de schuld. Deze rente loopt vanaf het moment dat de Ib-groep je hierover een Bericht stuurt.

Zet je je studiefinanciering dat jaar tijdelijk stop? Dan moet je je kaart uiterlijk op de vijfde werkdag in de maand waarop het recht op studiefinanciering wordt beŽindigd, inleveren. Lees altijd het laatste nieuws alvorens te investeren in aandelen van een bedrijf. Wijzig uw abonnementsvorm of verwijder eerst een andere portefeuille. Over zowel de boete als het meerinkomen moet je rente betalen.