Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Een liquide onderneming kan haar facturen tijdig betalen, haar lopende schulden terugbetalen en binnen haar kredietlijnen blijven.

Een solvabele onderneming kan op lange termijn haar engagementen t. De staatssecretaris merkt op dat dit hoofdstuk ingegeven is door de thans geldende wetgeving van een aantal buurlanden, onder meer Frankrijk en Nederland. Zo krijgt de bedrijfsleider een idee van de graad van afhankelijkheid van het bedrijf ten opzichte van de bedrijfswereld. De bepalingen zijn vooral gericht tegen de valse VZW's die in werkelijkheid commerciŽle ondernemingen zijn. Verzekering van de openbare dienst en overdracht van onroerende domeingoederen Art.

Vandaar het voorstel om dit hoofdstuk volledig te schrappen. Bepaalde sectoren zoals de distributie vormen traditioneel een uitzondering, omdat zij vaak een sterke positie innemen t. De staatssecretaris mag de tekst van dit voorontwerp van wet nog niet meedelen aangezien hij nog niet definitief is. Als bijkomend instrument voor de fiscus lijkt het evenwel compleet overbodig. Het aansprakelijk stellen van de bedrijfsleiders Art.